Servis plynových kotlov  

Servisné prehliadky a opravy kotlov  

Pravidelné servisné prehliadky kotlov doporučuje každý výrobca kotlov po jednom roku prevádzky zariadení, najlepšie po vykurovacom období.

Servis plynových horákov a meranie emisií

Porucha kotla, pokazený kotol ? Naši servisný technici Vám zistia príčinu a zabezpečia odbornú opravu kotla u autorizovaného servisného technika zariadenia aj s dodaním náhradných dielov.

Odborné prehliadky kotolní + úradné skúšky

Keď Vám kotol doslúži, bezplatne Vám vypracujeme cenovú ponuku po obhliadke zariadenia a navrhneme adekvátnu náhradu kotla s ohľadom na súčasné požiadavky na spotrebu plynu.

 Revízie plynových zariadení

Ponúkame odborné služby kúrenárov. vodárov pre opravy kúrenia, prípojok vody a plynoinštalatérske práce. Všetko so zárukou na vyykonané práce.

Revízie tlakových zariadení

Moderné riešenie únikov tepla a posúdenie tepelnoizolačných parametrov budov a bytov. Ak máte problé s vysokou spotrebou plynu, prípadne miestnosť je pernamentne nedokúrená, termovíznym meraním vyriešime.

Kontroly vykurovacích sústav

V prípade novej inštalácie, zmeny plynoinštalácie, taktiež výmeny kotla Vám ponúkame služby certifikovaného revízneho technika plynového zariadenia. Vypracujeme profi revíznu správu. Zašleme elektronicky

SMS notifikácia 

Pre potvrdenie termínu rezervácie Vám zašleme SMS notifikáciu. Taktiež Vás upozorníme na potrebu ďalšej servisnej prehliadky, jednoducho cez SMS správu. Všetko pod kontrolou. 

AUTOMATICKÝ harmonogram 

Vďaka nášmu systému ERP Vám zabezpečíme automatickú aktualizáciu harmogramov odborných prehliadok a revízií vyhradených zariadení na plynovej kotolni. Zabezpečíte si efektívnu správu kotolne.

23 

ROKOV NA SLOVENSKOM TRHU 

Spoločnosť SIMTEC je na slovenskom trhu už od roku 1999, a neustále podniká v oblasti domových kotolní a komunálneho vykurovania. Je držiteľom ISO 9002.

500

REALIZOVANÝCH SERVISNÝCH ÚKONOV 

Naši servisný technici realizujú pri rôznych typoch servisných zákaziek viac ako 500 servisných úkonov ročne k spokojnosti svojich zákazníkov.

50 

ZMLUVNÝCH KOTOLNÍ 

Spoločnosť SIMTEC má zmluvnú spoluprácu z prevádzkovateľmi rôznych zdrojov tepla a zmluvnú spoluprácu realizuje vo viac ako 50 plynových kotolniach.