PREČO SERVIS KOTLA ? 

Servisná prehliadka každý rok Vám zabezpečí úsporu paliva a bezpečnosť pri prevádzke.

S vyčisteným a správne nastaveným plynovým kotlom zabraňujete závažným poruchám vykurovacieho systému, šetríte energiu a zvyšujete životnosť kotla. Bez pravidelného servisu Vám tiež zaniká záruka..

Keď je potrebné plynový kotol vymeniť, pripravíme pre vás zaujímavú cenovú ponuku v širokej škále nových kondenzačných kotlov. ORIGINÁLNE NÁHRADNÉ DIELY 

Všetky náhradné diely pre Váš kotol sú originálne diely priamo od výrobcov zariadení a sú homologizované pre slovenský trh. Diely sú dodávané v originálnom neporušenom balení a sú vybavené ochrannými prvkami aby sa vyhlo poškodeniu dielu, Každý diel je vybavený svojim jedinečným čiarovým kódom a číslom. 

PLYNOVÉ KOTOLNE

Komplexné servisné služby

SERVIS plynových kotlov

Autorizovaný servis teplovodných kotlov profesionálnymi technikmi

SERVIS plynových horákov

Odborné prehliadky plynových zariadení ako plynové rozvody, horáky a MaRZ kotolní

SERVIS vykurovania

Vonkajšie a vnútorné prehliadky tlakových nádob, kotlov a expanzomatov

SERVIS úpravní vody

Revízie a preskúšanie funkcie detektorov plynu v plynových kotolniach aj garážach / CO a CH4

PLYNOVÉ KOTOLNE

Všetky zákonné revízie

ÚRADNÉ skúšky horákov a tlakových nádob  

Úradné skúšky plynových horákov skupiny Ah, tlakových nádob skubiny Ba cez Technickú inšpekciu SR

KONTROLA vykurovacích sústav 314/2012 Z.z.

Novinka u nás, zabezpečujeme kontrolu sústav podľa Vyh.314/2012 Z.z.

ODBORNÁ prehliadka kotolní 25/1984 Zb.

Každoročná povinnosť prevádzkovateľa plynovej kotolne podľa Vyhl.25/1984 Zb.

REVÍZIE plynových a tlakových zariadení

Občasná obsluha plynovej kotolne s povinnosťami kuriča ntl. plynovej kotolne, aj z možnosťou ďiaľkového dohľadu nad prevádzkou.

PLYNOVÉ KOTOLNE

Obsluha kotolne a kuričské služby

DENNÁ kontrola kotolne

Denná kontrola prevádzky plynovej kotolne kvalifikovanou obsluhou.

TÝŽDENNÁ kontrola kotolne

Kontrolný dohľad nad prevádzkou plynovej kotolne a 1 x mesačne vyhodnotenie.

MESAČNÁ kontrola kotolne

Mesačný dohľad nad prevádzkou s povinnými skúškami a vedením dokumentácie.

ONLINE kontrola kotolne

Kontrola prevádzky kotolne na diaľku s povinnými mesačnými skúškami a vedením denníka obsluhy.

Servisné služby pre kotly, horáky a zariadenia

Každoročný servis plynových kotlov v kotolniach (nad 50 kW) menovitého výkonu vyžadujú každoročný odborný servis kvalifikovaných servisným technikom, ktorý zabezpečí komplexxný servis zariadenia podľa technických podmienok výrobcu a zabezpečí tak bezporuchovú prevádzku zariadenia. Taktiež prevádzka plynových horákov / najmä pretlakové horáky / vyžaduje odborné nastavenie a zoradenie s meraním spalín analyzátorom plynu.

Revízie a odborné prehliadky podľa Vyhl.508/2009

Súbor všetkých odborných prehliadok a revízií pre kotolňu upravuje vyhláška MPSVaR číslo 508/2009 Z.z., ktorá nariaďuje presný harmonogram výkonu prehliadok, revízií a úradných skúšok. Taktiež je nutné zabezpečiť harmonogram všetkých revízií a prehliadok v dobe počas 3 kalendárnych rokov. U nás Vám bezplatne vypracujeme harmonogram všetkých vyhradených zariadení, ktorý Vám on-line aktualizujeme vždy k 1.januáru v kalendárnom roku.

22 

ROKOV NA SLOVENSKOM TRHU 

Spoločnosť SIMTEC je na slovenskom trhu už od roku 1999, a neustále podniká v oblasti domových kotolní a komunálneho vykurovania. Je držiteľom ISO 9002.

500

REALIZOVANÝCH SERVISNÝCH ÚKONOV 

Naši servisný technici realizujú pri rôznych typoch servisných zákaziek viac ako 500 servisných úkonov ročne k spokojnosti svojich zákazníkov.

50 

ZMLUVNÝCH KOTOLNÍ A ZÁKAZNÍKOV

Spoločnosť SIMTEC má zmluvnú spoluprácu z prevádzkovateľmi rôznych zdrojov tepla a zmluvnú spoluprácu realizuje vo viac ako 50 plynových kotolniach.

Ako funguje kondenzačný kotol?Princíp fungovania plynového kondenzačného kotla je pomerne jednoduchý. Bližšie vám ho predstavíme v nasledujúcom článku. V závere sa dozviete aj to, podľa čoho si vyberať kondenzačný kotol.

Každý rodinný dom, panelák, administratívna budova či nemocnica, ktorý nie je napojený na centrálny zdroj tepla si zabezpečuje vykurovanie a ohrev teplej vody vo vlastnej réžii. Samozrejme možností je už dnes neúrekom, od tepelných čerpadiel, cez infrapanely, až po solárne systémy, no stále vysoké zastúpenie majú kotly. A práve im je venovaný tento...