PLYNOVÉ KOTOLNE

Vyčistenie spaľovacích ciest a vodných častí teplovodných kotlov, spolu s nastavením prevádzkových parametrov patrí medzi štandartné servisné prehliadky každý rok pre plynové kotolne nad 50 kW. Garantujeme autorizovaný servis podľa TPV zariadení.

Zákon 508/2009 Z.z. predpisuje periodicitu pre vykonávanie prehliadok a revízií na vyhradených technických zariadeniach. Pre pravidelné revízie je nutné vypracovať Harnogram predpísaných prehliadok a revízií.

Každá kotolňa nad 50 kW musí mať zabezpečenú odbornú obsluhu s platným osvedčením pre obsluhu teplovodných kotlov na plynné palivo. 

Vypracujeme Vám prevádzkový poriadok kotolne

KONTROLA VYKUROVACÍCH SÚSTAV

Pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov a klimatizačných systémov možno označiť ako "vynútené" poradenstvo pre vlastníka (správcu), aby mal k dispozícii odborné rady ako zlepšiť prevádzku kontrolovaných zariadení. Pravidelná kontrola a údržba týchto zariadení umožní ich optimálnu prevádzku, vďaka čomu môžu majitelia znížiť spotrebu paliva, a teda aj náklady na palivo, a prispieť k ochrane životného prostredia.


Detektor úniku plynu - základ našej kontroly

U nás Vám bezplatne vypracujeme harmonogram odborných prehliadok a odborných skúšok / revízií pre vyhradené plynové a tlakové zariadenia v zmysle Vyh.508/2009 Z.z.

Ultrazvukové meranie hrúbok materiálov 

Presné meranie stavu tlakovej nádoby zaisťujeme špičkovým ultrazvujovým prístrojom, kde porovnamím meranej hrúbky steny nádoby a jej porovnaním z pasportu vieme zistiť stav tlakovej nádoby a jej údržbu.

Meranie emisií analyzátorom plynu TESTO 300 

Vďaka špičkovému prístroju TESTO 300 ktorý používame pri každom meracom procese vieme výsledok stavu spaľovania spracovať v potrebných meraných hodnotách a on-.line zaslať priamo po meraní na mailovú adresu zákazníka.