Ako funguje kondenzačný kotol 

30.12.2018
  • Ako funguje kondenzačný kotol?

    Princíp fungovania plynového kondenzačného kotla je pomerne jednoduchý. Bližšie vám ho predstavíme v nasledujúcom článku. V závere sa dozviete aj to, podľa čoho si vyberať kondenzačný kotol.

Výhody kondenzačnej techniky

Synonymom úspornosti a efektívnosti v prípade spaľovacieho procesu je dosiahnutie čo najnižšej teploty spalín odchádzajúcich do komína, a tým využitia čo najvyššej teploty pre samotné vykurovanie. Zjednodušene povedané, čím menej tepla púšťame komínom, tým viac tepla nám zostane doma.

Vyššie uvedenými vlastnosťami disponuje plynový kondenzačný kotol, ktorý je svojím konštrukčným prevedením a princípom fungovania určený na efektívne vykurovanie domácností, kancelárskych priestorov a iných objektov. Kondenzačný kotol nie je vhodnou voľbou len pre novostavby, ale aj pre existujúce inštalácie, kde je možné jeho inštaláciou ušetriť nemalé finančne prostriedky, a to vo forme úspory zemného plynu.

”Rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae itaque earum.“

Rozdelenie kondenzačných kotlov

Závesné kondenzačné kotly sú určené na zavesenie na stenu. Plnia buď úlohu vykurovania, alebo vykurovania a zároveň aj ohrevu teplej úžitkovej vody. Majú minimálne priestorové nároky s integrovaným, málo objemovým zásobníkom teplej vody.

Zostavy kondenzačných kotlov sú zostavy slúžiace na vykurovanie a ohrev teplej vody so samostatným zásobníkom umiestneným vedľa kotla alebo pod kotlom. Umožňujú použitie zásobníka teplej vody s väčším objemom.

Závesné kondenzačné kotly - kaskádové sú kondenzačné kotly vyšších výkonov určené na vytváranie kaskádových zostáv kotlov pre menšie kotolne s výkonom v stovkách kW.

Kompaktné kondenzačné kotly sú kondenzačné kotly vhodné pre rodinné domy. Ich integrovanou súčasťou je zabudovaný zásobník na ohrev teplej vody. Ohrev teplej vody zabezpečuje samotný kotol, prípadne aj solárny kolektor. Vyžadujú sa väčšie priestorové nároky z dôvodu umiestnenia kotla na zem.

Stacionárne kondenzačné kotly sa vyznačujú veľkým vodným objemom, jednoduchým hydraulickým zapojením (bez potreby kotlového čerpadla). Používajú sa aj pre vykurovanie väčších objektov (napr. bytové domy).


Na akom princípe funguje kondenzačný kotol?

Ako už z jeho názvu vyplýva, je to kotol, ktorý využíva tzv. režim kondenzácie vodnej pary obsiahnutej v spalinách. Kondenzačný kotol využíva aj teplo obsiahnuté v spalinách, ktoré by inak odišlo komínom von. Ak znížime teplotu spalín v kotle pod rosný bod (tzv. bod kondenzácie), uvoľní sa vo výmenníku kotla skupenské teplo kondenzácie vodnej pary.

Zjednodušene povedané, ochladená vykurovacia voda, ktorá sa vracia (tzv. spiatočka) z vykurovacieho systému (viď obrázok) sa pri vstupe do kotla predhrieva od teploty spalín, čím ich zákonite ochladzuje. Pri teplote vratnej vody približne do 55 °C pracuje kotol v kondenzačnom režime. Následne od spalín predhriata vykurovacia voda je v kotle dohriata na požadovanú teplotu. Zjednodušene môžeme princíp fungovania kondenzačného kotla vidieť aj z nasledujúceho obrázka:

Vzhľadom na režim kondenzácie musí byť teplo výmenná plocha v kondenzačných kotloch vyrobená z antikorózneho materiálu, a zákonite tak musí byť voči korózii odolná aj komínová konštrukcia. Teplota spalín sa pohybuje v rozmedzí 40 - 90 °C (v závislosti od teploty vykurovacej vody a okamžitého využitia kotla). Tento kotol je prirodzene vhodný pre všetky druhy vykurovacích systémov, vrátane podlahového vykurovania. Účinnosť kondenzačných kotlov počítaná z tzv. spaľovacieho tepla dosahuje až 98 %. Zostávajúce dve percentá strácame: spalinami, sálaním kotla a odvádzanom kondenzáte, čo sú naozaj len veľmi malé straty a využite energie obsiahnutej v plyne je naozaj veľmi vysoké. Viac o účinnosti kondenzačného kotla sa môžete dočítať tiež v článku Účinnosť a výkon plynového kotla.

Podľa čoho vyberať kondenzačný kotol

Výkonový rozsah kotla

Tak ako sme už spomínali, účinnosť kotla je jeden z najdôležitejších parametrov. Je však veľmi dôležité, aby bola čo najvyššia v celom výkonovom rozsahu kotla. Výkon kotla je závislý od toho, koľko tepla je potrebné dodať do obytného priestoru pre zabezpečenie tepelnej pohody. Pri nízkych vonkajších teplotách pracuje kotol s väčším výkonom, naopak, pri vyšších teplotách je potrebný oveľa menší výkon. Práve na reguláciu výkonu slúži tzv. výkonová modulácia kotla. Široká lineárna modulácia výkonu kotla umožňuje rovnomerné vykurovanie objektu bez zbytočného cyklovania kotla (časté vypínanie a zapínanie znamená zvýšené opotrebovávanie príslušných častí kotla).

Kotol by mal byť schopný plynule regulovať svoj výkon v čo najväčšom rozsahu, napr. od 10 % menovitého výkonu až po samotný menovitý výkon (menovitým výkonom kotla sa rozumie najvyšší nepretržitý tepelný výkon kotla vyjadrený v kW, ktorý možno dosiahnuť pri dodržiavaní účinnosti garantovanej výrobcom). Najväčším prínosom moderných kotlov je schopnosť pracovať s maximálnou účinnosťou bez potreby cyklovania, t.j. len moduláciou výkonu aj v prípade najbežnejších vonkajších teplôt v rozmedzí 5 - 15 °C.

Ďalšími dôležitými funkciami kotla, ktoré sú znakom modernej konštrukcie a hospodárnosti, je možnosť ekvitermickej regulácie a riadenia otáčok obehového čerpadla.