AKCIA 2021

LETNÝ SERVIS KOTLOV / Servisné prehliadky kotlov

Od 1.6.2021 - Do 31.8.2021

Profesionálne

Servis vykonávajú skusený technici, ktorý majú všetky  potrebné oprávnenia a certifikáty. Dôkladná servisná prehliadka trvá minimálne 60 minút.

Sme tu pre vás

Vždy sa nám dovoláte na zákaznícku linku 0910 10 20 40, kde si môžete aj objednať servisnú prehliadku, alebo výjazd.
V prípade poruchy vieme k Vám prísť do 48 hodín od nahlásenia.

Protokol o servise

Po vykonaní servisnej prehliadky dostanete servisný protokol ktorý garantuje 100 % kvalitu vykonaného servisu a údržby kotla a to pre zachovanie záruky a prípadné  uplatnenie nároku na poistné plnenie.

Bez starostí 

Náš informačný systém kontroluje termín ďalšej servisnej prehliadky a tiež archivujeme všetku servisnú históriu. Vďaka tomu už nemusíte kontrolovať termín servisnej prehliadky.

Dôležitosť každoročnej údržby plynového kotla

Pravidelne servisovaný kotol

  Má bezpečný chod
  Je optimálne účinný
  Vydrží dlhšie dobre slúžiť
  Je tichý a spoľahlivý
  Má nižšie riziko vážnych porúch

Neservisovaný kotol

   Môže pri prevádzke poškodzovať aj okolie kotla
  Môže byť v krajnom prípade životu nebezpečný
  Nevydrží prevádzku tak dlho ako servisovaný kotol
  Nie je 100% spoľahlivý a môže sa pokaziť v ten najnevhodnejší deň 

Kontrola úniku plynu

Skontrolujeme tesnosť plynového rozvodu a uzáveru plynu pred kotlom. Kontrolu vykonáme detektorom plynu.

Kontrola systému ÚK

Skontrolujeme správnu funkciu expanzomatu na kotly a vykonáme dotlakovanie na správny požadovaný tlak.

Kontrola komínu 

Skontrolujeme Váš komín, vyskúšame jeho tesnosť a správny odťah spalín. Skontrolujeme prítomnosť CO.

Kontrola emisií

Skontrolujeme správne spaľovanie kotla analyzátorom plynu a vystavíme protokol o meraní.

Čo vykonáme pri servise ?


  •  vizuálna kontrola zdroja tepla / kotla
  • Kontrola prívodu spaľovacieho vzduchu a vetrania priestoru
  • Kontrola a v prípade potreby vyčistenie filtra vykurovacej sústavy
  • funkčná kontrola zdroja tepla + kontrola elektrických prípojov
  • vizuálna kontrola vodných rozvodov
  • kontrola tesnosti plynových rozvodov
  • demontáž a vyčistenie horáku
  • vyčistenie výmenníka tepla
  • demontáž a kontrola zapaľovacej elektródy
  • demontáž a kontrola ionizačnej elektródy
  • kontrola tesnenia horáku


A ešte naviac :


  • kontrola integrovanej membránovej expanznej nádoby
  • v prípade potreby dotlakovanie vykurovacieho systému
  • kontrola horčíkovej anódy zásobníkového ohrievača vody
  • kontrola tlaku plynu v kotly a na tryske
  • kontrola menovitých výkonov
  • kontrola bezpečnostného termostatu
  • kontrola nastavení horáka
  • bezpečnostná kontrola zdroja tepla
  • kontrola úniku spalín z kotla
  • kontrola prítomnosti CO v miestnosti kotolne
  • kontrola systému odvodu spalín
  • vytvorenie servisného listu
  • uloženie dokumentov na server

EXTRA VÝHODY U NÁS

Keďže si vážime našich zákazníkov, vieme Vám priniesť aj úsporu nákladov pri množstevnej zľave, v letnom období pred vykurovacou sezónou, servisnými balíkmi plus, ale aj zľavou na servis pre seniorov. Vďaka našim nadštandardným servisným službám si zabezpečíte, aby váš plynový kotol  pracovalo maximálne úsporne, spoľahlivo a bezpečne.

Opýtajte sa suseda /zľava 20 % 

Opýtajte sa suseda a dajte si spraviť servisnú prehliadku spolu s ním. U nás dostanete zľavu 20 % na servisnú prehliadku. 

Letné akciové ceny v akcií

Využite na servisnú prehliadku kotla obdobie od mája do konca augusta a ušetrite na servisnej prehliadke až 20 % z ceny.

Servisné balíky  zvýhodnené ceny

Ak si u nás zakúpite predplatené služby v servisných balíkoch, získate okrem celoročnej starostlivosti aj garanciuu prevádzky Vášho kotla.

Senior  +65 / zľava 10 % pre seniorov

Pre seniorov 65 + máme celoročnú zľavu na servisné prehliadky kotlov a to vo výške 10 %. Uvedená zľava sa nevzťahuje na iné zľavy a nie je možná jej kombinácia. 

SERVISNÉ BALÍKY / PRIPRAVUJEME

Servisné balíky SERVIS + vďaka našim nadštandartným servisným službám si zabezpečíte, aby Váš plynový kotol pracoval dlhodobo úsporne, maximálne spoľahlivo a hlavne bezpečne.