REVÍZIE KOTOLNÍ

REVÍZIE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ 

Revízie / odborné prehliadky plynových zariadení sú vykonávané v zmysle Vyhl.508/2009 Z.z. pre kategótie Meranie a regulácia B/f, rozvody zemného plynu B/g a spotreba spaľovaní (kotly a horáky) A,B/h


REVÍZIE TLAKOVÝCH ZARIADENÍ 

Revízie / odborné prehliadky tlakových zariadení sú vykonávané v zmysle Vyhl.508/2009 Z.z. v rozsahu "Vonkajšie prehliadky/vnútorné prehliadky/ tlakové skúšky pre tlakové nádoby stabilné a expanzomaty, teplovodné a parné kotly.


KONTROLA VYKUROVACÍCH SÚSTAV 

Kontrola vykurovacích sústav je vykonávaná v rozsahu Vyhl.314/2012 Z.z. v rozsahu teplovodných kotolní, administratívnych budov a domov pre bývanie, rekreačných objektov pre tie ktoré nevyžadujú energetický certifikát / meranie hospodárnosti podľa osobitného predpisu.