ČISTENIE SYSTÉMU ÚK

Preplach systému ÚK

Prečo preplach systému 

Prečo preplachovanie (čistenie) radiátorov a rozvodov?

 • Zvýši výkon radiátorov a tepelný výkon
 • Predĺži životnosť kotla
 • Zníži náklady na opravy a servisné zásahy
 • Zníži spotrebu paliva a tým aj náklady na vykurovanie
 • Pri inštalácii nového kotla k existujúcemu systému ústredného kúrenia sa odporúča odstránenie nečistôt

Ak vaše radiátory nefungujú dobre, je potrebné zistiť prečo tomu tak je. Možné dôvody:

 • radiátory môžu byť zavzdušnené
 • radiátory a voda v nich môžu byť znečistené

Alebo boli radiátory a rozvody k nim urobené zle, tak povediac podľa kúrenára a aby to bolo lacnejšie dal tenké trubky, zlé radiátory, slabé čerpadlo. Šetrilo sa na trubkách, na priemeroch trubiek, použitých materiáloch, systéme filtrácie na rozvodoch kúrenia. A tým bude kontrola a možná oprava omnoho náročnejšia.

Výsledkom vyčistenia potrubí získate:

 • odstránenie nánosov a usadenín
 • zvýšenie prietoku vody
 • čisté potrubia bez baktérií
 • predĺženie životnosti ventilov a batérií

Ako prevenciu pred problémami s kúrením a čistotou rozvodov vody odporúčame pravidelný servis, aspoň raz za 3 až 5 rokov.