”ViCare AppUžívajte si pohodlie domova jednoducho.“

KONTROLA NA ĎIAĽKU

V priamom kontakte s vaším vykurovaním

Aplikácia ViCare ponúka nové možnosti regulácie vykurovania prostredníctvom internetu. Vďaka jednoduchému grafickému rozhraniu ViCare je obsluha vykurovania jednoduchá a intuitívna.

Automatická úspora energie Systém je koncipovaný na reguláciu jedného vykurovacieho okruhu. Pomocou dotykového ovládania sa zvolí požadovaná teplota v miestnosti a rovnako dotykom je možné zmeniť prevádzku z normálnej prevádzky na párty prevádzku ("dlho teplo").
Pri opustení domu ("na cestách") stačí rovnako jeden pokyn na to, aby sa vykurovanie znížilo na nižšiu teplotu, čím rovnako usporíte energiu. Kto si chce na každý deň nastaviť odlišné spínacie časy, ocení funkciu asistenta.

Osobitná ikona na štartovacej obrazovke okrem toho zobrazuje viaceré tipy na úsporu energie.

Stav zariadenia vždy na dohľad Používateľ vidí na prvý pohľad či je s prevádzkou vykurovania všetko v poriadku. Žlté políčko informuje o plánovanej údržbe a pri červenej farbe sa automaticky zobrazuje kontakt na špecializovaného servisného technika.

S týmto cieľom sú v zariadení uložené kontaktné údaje servisného technika vykonávajúceho údržbu. V konečnom dôsledku sa samozrejme rozhodne prevádzkovateľ zariadenia, či zabezpečí sledovanie svojho vykurovania špecializovaným servisným technikom prostredníctvom osobitne vyvinutej aplikácie Vitoguide.

Vitoconnect predstavuje rozhranie medzi zdrojom tepla a ViCare. Pomocou kábla je napojený na reguláciu Vitotronic. Do rozsahu dodávky patrí aj sieťový adaptér pre napájanie. Adaptér s veľkosťou 10 x 10 cm je určený na inštaláciu na stenu.

Prostredníctvom Plug & Play sa modul spojí s internetom a zaregistruje. Na to postačuje naskenovanie priloženého QR kódu pomocou mobilného telefónu.

Vitoconnect je kompatibilný s mobilnými koncovými zariadeniami a operačnými systémami od iOS 8.0 a Android 4.4. Kontrolné LED svetlá zobrazujú dátovú komunikáciu medzi zdrojom tepla a internetom.

ViCare Vitoconect

ViCare používa na reguláciu zdroja tepla internetové rozhranie Vitoconnect. Po schválení prevádzkovateľom zariadenia dokáže   servisný partner prostredníctvom Vitoguide monitorovať zariadenie svojho zákazníka.

Internetové rozhranie pre diaľkové ovládanie zdrojov tepla Viessmann cez internet s aplikáciou ViCare VITOCONNECT (typ OPTO2)

Prehľad regulácií s možnosťou napojenia na Vitoconnect (typ OPTO2) Podporované regulácie:

Zdroj tepla Viessmann s reguláciou Vitotronic s rozhraním Optolink Regulácia nástenných alebo kompaktných zariadení _ Vitotronic 200 (typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C) _ Vitotronic 200-RF (typ HO1C, HO1E)

Regulácia pre stacionárne vykurovacie kotly _ Vitotronic 200 (typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5) _ Vitotronic 300 (typ KW3)

Regulácia pre tepelné čerpadlá a hybridné zariadenia _ Vitotronic 200 (typ W01A, W01B, W01C)

Regulácia pre kotly na tuhé palivo _ Vitoligno 300-C s Ecotronic (od verzie softvéru 2.12) _ Vitoligno 300-P s Vitotronic 300 (typ FO1) _ Vitoligno 250-S