Termovízia - hľadáme úniky tepla

Termokamera TESTO

Naše meranie vykonávame špičkovou termokamerou TESTO s originálnym software.

Termín si vyberiete sami

Na meranie je nutný výrazný teplotný rozdiel medzi meraným objektom a vonkojšou teplotou.

Zhotovíme Vám termosnímky

Už v základnom balíku meraní Vám vyhotovíme ľubovoľný počet snímok potrebných pre presnejšiu analýzu.

Termosnímky pošleme

Všetky termosnímky, ktoré zhotovíme Vám obratom zašleme na Váš mail. 

Stavebná termografia

Hlavným cieľom stavebnej termografie je zabráneniu stratám energie, chrániť životné prostredie rovnako ako náklady na energie. 

  • Meranie plášťa budovy, cieľom ktorých je zistenie energetickej účinnosti budovy. Za pomoci termokamier dochádza k rýchlej a efektívnej analýze energetických strát na vykurovanie alebo klimatizáciu budovy. Jej výsledok je jednoznačný - šetríte energiu a tým aj svoje peniaze.
  • Kontrola pri/po rekonštrukcii budovy. S použitím termokamery sú veľmi ľahko rozpoznateľné rôzne stavebné vady, tepelné mosty či studené výklenky na fasáde budovy. Kontrou citlivých častí budovy zabránite rastu plesní a všeobecne tým zlepšeniu celkovej atmosféry bývania.
  • Kontrola izolácií, nakoľko termokamery sú schopné odhaliť zlé alebo narušené izolačné materiály, aj týmto spôsobom môžete výrazne zvýšiť svoju bezpečnosť a zabrániť alebo minimalizovať energetickým stratám.
  • Kontrola a údržba podlahového kúrenia - presná lokalizácia poškodenia podlahového kúrenia s kvalifikovaným určením rozsahu poškodenia minimalizuje možné škody a znižuje priame náklady spojené s údržbou alebo opravou poškodených častí. Využitím termokamier sa dosahuje vysoká presnosť, spoľahlivosť a najmä účinnosť servisného zásahu.
  • Kontrola prieniku vlhkosti je z ďalších veľmi užitočných oblastí využitia termokamier. Prevlhnuté oblasti strešnej konštrukcie si udržujú teplo zo slnečného žiarenia dlhšie ako neporušené časti. Tým dochádza k nerovnomernému ochladzovaniu vo večerných hodinách a k strate energie. Vlhnutie však vzniká aj z poškodených odkvapov, upchatej kanalizácie a pod. Prostredníctvom termokamery nájdeme presne slabé a rizikové miesta skôr ako voda spôsobí vážne škody, napríklad na konštrukcii budovy a pod.
  • Detekcia plesní - na základe meraní vlhkostí a výpočtu príslušných parametrov poskytuje termografie údaje na základe ktorých sa môžu identifikovať zdroje alergénnych plesní. Toto má priamy vplyv na kvalitu Vášho bývania.
  • Meranie vzduchotesnosti dverí, okien, zárubní. V prípade, ak sú zle nainštalované dvere alebo okná, dochádza k vysokému a zbytočnému úniku tepla. Pritom oprava takéhoto miesta je väčšinou jednoduchá, samozrejme, ak presne viete, kde k úniku dochádza. Identifikovanie týchto únikov nie je už nieje ľahšie, ak použijete vhodnú termokameru.
  • Meranie stavu sušenia stavby - využitie infračervenej termokamery je tiež ideálne na rýchlu, jednoduchú a presnú kontrolu stavu sušenia stavby. V prípade, ak si napríklad staviate dom, môže byť táto vlastnosť pre Vás užitočná.
  • Termoregulácia interiéru - pri stredných a veľkých priestoroch dochádza často krát k nevyváženému vykurovaniu priestoru, a to najmä z dôvodu zlého alebo nesprávneho rozloženia zdrojov tepla alebo chladu. S využitím prenosných termokamier je možné tento problém ľahko riešiť. Nielenže dôjde k značnej úspore energii, ale aj výraznému zvýšeniu kvality a komfortu bývania alebo užívania príslušných priestorov (napr. predajňa, kancelária a pod.).