Letný servis kotlov

Od 1.5.2021 - Do 31.8.2021

VYPÍŠTE prosím objednávku 

Vyplnenie objednávkového formuláru je jednoduché, praktické a zaberie Vám len chvíľku.V prípade, že niečomu nerozumiete, pokojne nás kontaktujte. Radi Vám pomôžeme. Zavolajte na tel. číslo 0910 10 20 40.

OBJEDNÁVKU ihneď vybavíme

Po spracovaní Vašej objednávky Vám pošleme presný termín realizácie formou SMS. Náš technik sa dostaví v dohodnutý čas, spraví obhliadku a vykoná službu. V prípade že to bude potrebné, zabezpečíme Vám nový termín na odstránenie zistených závad.

REALIZÁCIA servisnej práce

Náš majster odstráni závady, poskytne odborné poradenstvo, vystaví potrebnú dokumentáciu, preberie platbu za službu, milo pozdraví a odíde. Ako sme sľúbili, všetko je jednoduché a všetko vybavíte na jednom mieste.

Archivácia dokumentov 

Všetky dokumenty týkajúce sa opravy, záručných listov, servisných listov sú u nás elektronicky archivované v iCloude. Pri službách PREMIUM máte navyše k službe aj stály prístup k elektronickému archívu cez prístupové meno a heslo.


Navyše a bezplatne získate

Kontrola úniku plynu

Skontrolujeme tesnosť plynového rozvodu a uzáveru plynu pred kotlom. Kontrolu vykonáme detektorom plynu.

Kontrola systému ÚK

Skontrolujeme správnu funkciu expanzomatu na kotly a vykonáme dotlakovanie na správny požadovaný tlak.

Kontrola komínu 

Skontrolujeme Váš komín, vyskúšame jeho tesnosť a správny odťah spalín. Skontrolujeme prítomnosť CO.

Kontrola emisií

Skontrolujeme správne spaľovanie kotla analyzátorom plynu a vystavíme protokol o meraní.

Čo vykonáme pri servise ?


  • vizuálna kontrola zdroja tepla / kotla
  • Kontrola prívodu spaľovacieho vzduchu a vetrania priestoru
  • Kontrola a v prípade potreby vyčistenie filtra vykurovacej sústavy
  • funkčná kontrola zdroja tepla + kontrola elektrických prípojov
  • vizuálna kontrola vodných rozvodov
  • kontrola tesnosti plynových rozvodov
  • demontáž a vyčistenie horáku
  • vyčistenie výmenníka tepla
  • demontáž a kontrola zapaľovacej elektródy
  • demontáž a kontrola ionizačnej elektródy
  • kontrola tesnenia horáku  • kontrola integrovanej membránovej expanznej nádoby
  • v prípade potreby dotlakovanie vykurovacieho systému
  • kontrola horčíkovej anódy zásobníkového ohrievača vody
  • kontrola tlaku plynu v kotly a na tryske
  • kontrola menovitých výkonov
  • kontrola bezpečnostného termostatu
  • kontrola nastavení horáka
  • bezpečnostná kontrola zdroja tepla
  • kontrola úniku spalín z kotla
  • kontrola prítomnosti CO v miestnosti kotolne
  • kontrola systému odvodu spalín
  • vytvorenie servisného listu
  • uloženie dokumentov na server

EXTRA VÝHODY U NÁS

Keďže si vážime našich zákazníkov, vieme Vám priniesť aj úsporu nákladov pri množstevnej zľave, v letnom období pred vykurovacou sezónou, servisnými balíkmi plus, ale aj zľavou na servis pre seniorov. Vďaka našim nadštandardným servisným službám si zabezpečíte, aby váš plynový kotol  pracovalo maximálne úsporne, spoľahlivo a bezpečne.

EXTRA VÝHODY PRE VÁS

Opýtajte sa suseda /zľava 20 % 

Opýtajte sa suseda a dajte si spraviť servisnú prehliadku spolu s ním. U nás dostanete zľavu 20 % na servisnú prehliadku. 

Letné akciové ceny /zľava 30 %

Využite na servisnú prehliadku kotla obdobie od mája do konca augusta a ušetrite na servisnej prehliadke až 20 % z ceny.

Servisné balíky  / zvýhodnené

Ak si u nás zakúpite predplatené služby v servisných balíkoch, získate okrem celoročnej starostlivosti aj garanciuu prevádzky Vášho kotla.

Senior  +65 / zľava 10 %

Pre seniorov 65 + máme celoročnú zľavu na servisné prehliadky kotlov a to vo výške 10 %. Uvedená zľava sa nevzťahuje na iné zľavy a nie je možná jej kombinácia. 

SERVISNÉ BALÍKY 

Servisné balíky SERVIS + vďaka našim nadštandartným servisným službám si zabezpečíte, aby Váš plynový kotol pracoval dlhodobo úsporne, maximálne spoľahlivo a hlavne bezpečne. 

A naše servisné balíky  +

Balík BASIC 

- Servisný výjazd do 24 hodín

- Garancia dodania ND a ich výmeny 

Ročná servisná údržba kotla

- Organizácia ročnej údržby kotla


CENA : 120 Eur / ročne


Balík COMFORT

- servisný výjazd do 24 hodín 

- HOT LINE a internetové poradenské služby

- Organizácia ročnej údržby

-Ročná servisná údržba kotla

- Výmena spotrebných náhradných dielov v cene služby

CENA : 190 Eur / ročne


Balík PREMIUM

servisný výjazd do 24 hodín

- HOT LINE a internetové poradenské služby

- Ročná servisná údržba kotla

- Organizácia ročnej údržby kotla

- Výmena spotrebných náhradných dielov

- Poruchová služba aj počas víkendov a sviatkov

- Ďiaľkový dozor nad prevádzkou / vyžaduje konektivitu /

CENA : 250 Eur / ročne