ON-LINE REZERVAČNÝ SYSTÉM  

Používame moderné technológie...

SMS NOTIFIKÁCIE

Deň pred servisným servisným výjazdom Vám o 17.00 hodine pošleme SMS, alebo e-mail ako notifikáciu chystaného servisného zásahu.

O ROK VÁS UPOZORNÍME

Jeden týždeň pred ukončením platnosti ročnej servisnej prehliadky Vás SMS a mailom upozorníme na blížiaci termín servisnej prehliadky.

DATABÁZA ZÁKAZNÍKOV

Vďaka nášmu systému, ktorý je na mieru vytvorený pre našich zákazníkov, má náš technik okamžite online prístup k celej histórií Vášho kotla. 

Revízie plynových rozvodov a plynových sporákov v bytoch a domoch


Revízia rozvodov plynu

Ak potrebujete revíziu plynových rozvodov novej inštalácie, alebo potrebujete len revíziu po malej rekonštrukcií obráťte sa nášho revízneho technika.

Tlaková skúška rozvodov

V prípade ak ste mali dlhšie demontovaný plynomer, alebo potrebujete plynomer pre novozriadenú inštaláciu, obrátte sa na nášho revízneho technika.

Revízia plynospotrebičov

Ak máte v dome plynový sporák, plynový kotol, alebo gamatky, prietokový ohrievač, 1 x ročne si dajte skontrolovať jeho bezpečnosť u nášho technika.

On line elektronické revízie - iba u nás.....